Hlavní obsah

[Unternehmens]

unternehmenvzít pod paží, podepřít

unternehmenpodniknout, uskutečnit

Unternehmenakce, záměr

Vyskytuje se v

Fahrt: podniknout cestu do Vídněeine Fahrt nach Wien machen/unternehmen

Schritt: podniknout kroky proti komu/čemuSchritte gegen j-n/etw. unternehmen

krok: podnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

podnikat: podnikat cestyReisen unternehmen

pochybný: pochybný podnikein zweifelhaftes Unternehmen

prosperovat: Podnik (dobře) prosperuje.Das Unternehmen gedeiht (gut).

soukromě: soukromě podnikatprivat unternehmen

unternehmen: Vzal dítě pod paží.Er hat das Kind untergenommen.