Hlavní obsah

[Sicht]

Vyskytuje se v

pohled: z mého pohleduaus meiner Sicht/nach meiner Ansicht

splatný: splatný při předloženíbei Sicht fällig

mimo: být mimo dohledaußer Sicht sein

překážet: překážet komu ve výhleduj-s Sicht behindern

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

zatarasit: zatarasit výhled komuj-m die Sicht versperren

země: Země na obzoru.Land in Sicht.

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht