Hlavní obsah

zabezpečení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (fungování ap.) čeho assicurazione f(poskytnutím, dodáním ap.) fornitura f di qcdůchodové/sociální zabezpečeníprevidenza f pensionistica/sociale
  2. (zajištění bezpečnosti) čeho sicurezza f di qc(ochrana) protezione felektronické zabezpečení objektusicurezza f elettronica, (zařízení) elettronici di sicurezzazabezpečení hranicprotezione f delle frontiere

Vyskytuje se v

sociální: sociální zabezpečeníprevidenza sociale

zabezpečit: zabezpečit si co místo, postup ap.assicurarsi qc

previdenza: důchodové zabezpečeníprevidenza pensionistica

sicurezza: sociální zabezpečení systémsicurezza sociale

assicurare: zabezpečit okna i dveřeassicurare porte e finestre

zabezpečení: důchodové/sociální zabezpečeníprevidenza pensionistica/sociale