Hlavní obsah

zásoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (záložní zdroj) čeho scorta f, provvista f(rezerva) riserva f di qc(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, (hl. tajně) accumulare qcmít co v zásoběavere qc in serbo/riserva
  2. slovní zásoba vocabolario mslovní zásoba (lexikum) lessico m
  3. zásoby (potraviny) provviste f pl (alimentari)

Vyskytuje se v

aktivní: aktivní slovní zásobavocabolario attivo

slovní: slovní zásobavocabolario

vyčerpání: do vyčerpání zásobfino ad esaurimento delle scorte

ropa: zásoby ropyriserve di petrolio

spotřebovat: Už jsme spotřebovali všechny zásoby.Abbiamo già consumato tutte le provviste.

esaurimento: až do vyprodání zásob prodejvendita fino ad esaurimento scorte

lessico: anglická slovní zásobalessico inglese

provvista: vytvořit si zásobu čehofare provvista di qc

scorta: (u)dělat si zásobu čehofare scorta di qc

serbo: mít/nechávat si v zásobětenere in serbo

stock: neprodané zásobygli stock invenduti

tecnico: odborná slovní zásobavocabolario tecnico

vocabolario: odborná/široká slovní zásobavocabolario tecnico/vasto

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc