Hlavní obsah

vyhýbat se

Nedokonavé sloveso

  1. (vyvarovávat se) čemu evitare qc(tak unikat ap.) sfuggire a qc(povinnostem též) scansare qcvyhýbat se placení daněevitare il pagamento della tassa
  2. (uhýbat) evitare, scansare

Vyskytuje se v

hon: vyhýbat se čemu/komu na sto honůfuggire q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qc

kříž: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížievitare q/qc come la peste

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůevitare q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qc

contatto: evitare il contatto con gli occhivyhýbat se očnímu kontaktu

schivo: essere schivo di qcvyhýbat se čemu, stranit se čeho společnosti ap., hovor. příliš nemuset co

evitare: evitare qc come la pestevyhýbat se komu/čemu jako čert kříži