Hlavní obsah

vydělávat

Vyskytuje se v

obživa: vydělávat si na obživuguadagnarsi da vivere/la vita

živobytí: vydělávat si na živobytíguadagnarsi da vivere

velký: hovor. Vydělává velké peníze.Guadagna un sacco di soldi.

chléb: vydělávat si na chlebaguadagnarsi il pane

fortuna: vydělávat majlantguadagnare una fortuna

guadagnare: Vydělává spoustu peněz.Guadagna fior di quattrini.

guadagnarsi: vydělávat (si) na živobytí, (u)živit seguadagnarsi la vita/da vivere

pane: vydělávat si na živobytíguadagnarsi il pane

soldo: vyděl(áv)at penízefare (i) soldi

vivere: (u)živit se, vydělávat si na živobytíguadagnarsi da vivere

miseria: Nevydělá(vá) skoro nic.Guadagna una miseria.

più: Vydělává víc než ty.Guadagna più di te.

pagnotta: vydělávat na chlebaguadagnarsi la pagnotta

palata: vydělávat spousty penězfare soldi a palate