Hlavní obsah

voják

Vyskytuje se v

hrát si: hrát si na vojákygiocare ai soldati

obyčejný: obyčejný voják bez hodnostisoldato semplice

řadový: voj. řadový vojáksoldato semplice

carriera: profesionální vojákmilitare di carriera

mercenario: námezdní vojáci, žoldnéřisoldati mercenari

milite: neznámý voják, přen. hrob neznámého vojínamilite ignoto

soldato: vojín nejnižší šarže, řadový vojáksoldato semplice

giocare: Hrají si na vojáky.Giocano ai soldatini.

prigioniero: voják zajatý ve válcemilitare prigioniero di guerra

voják: vojácisoldati