Hlavní obsah

tři

Vyskytuje se v

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

chod: jídlo o třech chodechun pasto di tre portate

král: Tři královéi (tre) Re Magi

nad, nade: tři stupně nad nuloutre gradi sopra lo zero

pětina: tři pětinytre quinti

sto: tři/čtyři statrecento/quattrocento

tečka: tři tečky v textupunti di sospensione, tre puntini

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

dějství: hra o třech dějstvíchopera teatrale in tre atti, commedia in tre atti

hodina: ve tři/čtyři hodinyalle tre/quattro

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

odpoledne: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

po: po třech zaráztre alla volta

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

poležet si: Poležel si tři týdny v nemocnici.È rimasto nell'ospedale per tre settimane.

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

set: Vyhrál ve třech setech.Ha vinto in tre set.

stavit se: Stavím se pro tebe ve tři.Passo a prenderti alle tre.

tah: tři dny v tahu v kusetre giorni di fila

umrznout: Tři lidé umrzli.Tre persone sono morte assiderate.

vyřízení: Na vyřízení žádosti mají tři týdny.Hanno tre settimane per trattare la richiesta.

za: Vrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.

alle: ve tři hodinyalle tre

anno: před třemi roky/letytre anni fa

atto: komedie o třech aktech tříaktovácommedia in tre atti

befana: na Tři králealla befana

consecutivo: tři dny po soběper tre giorni consecutivi

di: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

in: hra o třech dějstvíchcommedia in tre atti

puntino: tři tečky, trojtečka interpunkční znaménkogramm. puntini di sospensione

tempo: nadvakrát/natřikrát udělat ap., ve dvou/třech splátkách zaplatitin due/tre tempi

termine: do tří dnínel termine di tre giorni

tre: tři čtvrtinytre quarti

tris: dát tři gólycalare il tris

tutto: všechny tři kamarádkytutt'e tre le amiche

vasca: uplavat tři bazény/délkyfare tre vasche

volta: tři krát tři je devěttre volte tre fa nove

avere: Moje dcera má tři roky.Mia figlia ha tre anni.

cadauno: tři eura za kus, kus po třech eurotre euro cadauno

che: Jsou to tři měsíce, co jsem ho neviděl.Sono tre mesi che non lo vedo.

composto: byt o třech místnostech s příslušenstvímun appartamento composto da tre camere e servizi

consistere: Dílo se skládá ze tří svazků.L'opera consiste di tre volumi.

crescere: Přibral jsem (o) tři kila.Sono cresciuto di tre chili.

da: Bydlíme tady už tři roky.Viviamo qui da tre anni.

difilato: tři hodiny v kuseper tre ore difilato

dimagrire: Zhubla (o) tři kila.È dimagrita di tre chili.

essere: Už jsem ho neviděl tři roky.Sono tre anni che non lo vedo.

fare: Jsou to už tři roky, co...Fanno tre anni da che ...

giornata: To budou tři dny práce.Ci vorranno tre giornate per farlo.

giro: závod na tři kolauna corsa di tre giri

meno: Teploměr ukazuje minus tři (stupně).Il termometro segna meno tre.

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

ogni: Vídám ho každé tři dny.Lo vedo ogni tre giorni.

più: devět plus tři je dvanáctnove più tre fa dodici

pressappoco: Jsou to přibližně tři kilometry.Sono pressappoco tre chilometri.

scarso: necelé tři kilometry, slabé tři kilometrytre chilometri scarsi

trascorrere: Uběhly tři měsíce.Sono trascorsi tre mesi.

uguale: Tři plus tři se rovná šest.Tre più tre è uguale a sei.

merla: poslední tři mrazivé lednové dny z italské pohádky o kosici, která přečkala tyto 3 dny ukrytá v komíněgiorni della merla