Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  • mondo m(vesmír) universo m, cosmo mvydat se do světapartire per il mondona/po celém světěin tutto il mondosport. mistrovství světasport. campionato del mondoStarý/Nový světil Vecchio/Nuovo Mondo

Vyskytuje se v

hluboký: nejhlubší jezero na světěil lago più profondo del mondo

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

mistr: mistr světacampione del mondo

mistrovství: mistrovství světa/Evropy v čemcampionato mondiale/europeo di qc

mocný: nejmocnější muž světal'uomo più potente del mondo

nejvyšší: nejvyšší hora světala montagna più alta del mondo

novopečený: novopečený mistr světaun nuovo campione del mondo

onen: onen světaltro mondo, aldilà

přivést: přivést dítě na světmettere al mondo un bambino

pupek: pupek světaombelico dell'universo

třetí: třetí světil Terzo Mondo

všude: všude na světědappertutto nel mondo, in tutto il mondo

znalý: znalý světaesperto delle cose del mondo, navigato/-a

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

izolovaně: Žije izolovaně od okolního světa.Vive isolato dal mondo circostante.

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

odříznutý: odříznutý od zbytku světaisolato dal resto del mondo

procestovat: Procestoval svět.Ha girato il mondo.

vysoký: nejvyšší hora světala montagna più alta del mondo

osmý: osmý div světa něco velmi neobvykléhoL'ottava meraviglia del mondo

protřelý: životem/světem protřelýesperto delle cose della vita/del mondo, navigato/-a

spatřit: spatřit světlo světavedere (per la prima volta) la luce

spět: Kam ten svět spěje? pohoršeně ap.Dove stiamo andando?, Non c'è più religione!

sprovodit: sprovodit ze světa koho/comandare q/qc al creatore, zlikvidovat far q/qc fuori, zbavit se togliere q/qc da mezzo

vytrubovat: vytrubovat co (do světa)bandire/strombazzare qc ai quattro venti

zbořit se: On se svět nezboří.Non cascherà il mondo., Non è la fine del mondo.

bozzolo: vylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)uscire dal bozzolo

campionato: mistrovství světa ve fotbalecampionato mondiale di calcio

campione: mistr světa, světový šampioncampione del mondo

circo: závody/svět/seriál Formule 1il circo della formula uno

continente: nový svět Amerikacontinente nuovo

correre: sjezdit/procestovat světcorrere il mondo

diluvio: potopa světail diluvio (universale)

esterno: okolní světmondo esterno

fantasia: imaginární světmondo di fantasia

fine: konec světa i přen.fine del mondo

intorno: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

meraviglia: sedm divů světale sette meraviglie del mondo

mettere: porodit, zrodit, přivést na světmettere al mondo

mondiale: mistrovství světasport campionato mondiale

mondo: jezdit po světě, procestovat světgirare il mondo

nascere: porodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknoutfar nascere

occidentale: Západní svět, Západil mondo occidentale

paese: země Třetího světapaesi del Terzo mondo

pianeta: svět fotbalupianeta calcio

potente: nejmocnější muž světal'uomo più potente del mondo

ragione: za nic na světěper nessuna ragione al mondo

sette: sedm divů světale sette meraviglie del mondo

terzo: třetí světTerzo Mondo

tutto: na/po celém světěin tutto il mondo

venire: vyjít na světlo/najevo, přen. přijít na svět, narodit sevenire alla luce

girare: Sjezdil celý svět.Ha girato il mondo.

qua: svět, ve kterém žijemeil mondo di qua

viaggiare: Zcestoval jsem celý svět.Ho viaggiato per tutto il mondo.

bandire: vytroubit co (do světa)bandire ai quattro venti qc

creatore: odejít na onen světandare al creatore

dare: porodit, i přen. přivést na svět, přen. zrodit, stvořit, zplodit codare alla luce qc

esistere: Co svět světem stojí.Da quando il mondo esiste.

fuggire: utéct před světem, uzavřít se, stáhnout se do sebefuggire il mondo

luce: přivést na svět kohodare alla luce q

piccolo: Svět je malý!Com'è piccolo il mondo!

quaggiù: věci z tohoto světale cose di quaggiù

universale: potopa světail diluvio universale

vegeto: mít se čile k světuessere vivo e vegeto

svět: na/po celém světěin tutto il mondo