Hlavní obsah

spiano

Podstatné jméno mužské

  • vyrovnávání, srovnávání terénu ap., zahlazování omítky ap.

Vyskytuje se v

spia: donášet, žalovat na koho, špehovat koho, dělat špionafare la spia su q/qc

spiano: naplno, ze všech sil, na maximum, hovor. co to dápřen. a tutto spiano

povědět: povědět to na koho nahlásit, žalovatdenunciare q, fare la spia su q

tajný: tajný agentagente segreto, špion spia

vyhladit: vyhladit vráskyspianare le rughe

tajně: tajně sledovat špehovat kohospiare q

spianare: vyprášit komu kožich, dát komu co proto zbít hospianare la gobba a q