Hlavní obsah

shodovat se

Nedokonavé sloveso

  1. (být zcela stejný) s čím essere identico/-a a qc
  2. (odpovídat si - fakta ap.) s čím corrispondere a qc(krýt se) coincidere con qcOdborníci se shodují...Gli esperti sono d'accordo...

Vyskytuje se v

coinciso: odpovídat čemu, shodovat se s čímessere coinciso con qc

disaccordo: nesouhlasit, neztotožňovat se s čím, neshodovat se na čemessere in disaccordo su qc

riscontro: odpovídat (si), shodovat sefare riscontro