Hlavní obsah

kus, kousek, kousíček, kousínek

Příslovce

  • un po'Je to kousek dál.È un po' più in là.

Vyskytuje se v

cena: cena za kusprezzo al pezzo

výstavní: výstavní kusukázkový pezzo forte

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

pořádný: pořádný kus čehobuon pezzo di qc

attimo: trošku, maličko, kousíčekun attimo

brandello: rozcupovat, roztrhat na kusyfare a brandelli

brano: rozpadnout se na kusycadere a brani

fila: v řadě, v kusedi fila

getto: jednolitý, z jednoho kusud'un solo getto

interruzione: v jednom kuse, bez přerušenísenza interruzione

pelo: i přen. jen kousíček od čeho, velice blízko čehoa un pelo da qc

pezzo: i přen. na kusy rozbít ap., zničenýa pezzi

ridurre: rozbít (na kusy)ridurre in pezzi

seguito: v kuse v jednom sledu, bez přerušení, nepřetržitě, ihned potédi seguito

strappare: roztrhat na kousíčkystrappare a pezzettini

taglio: (prodávat) co po kusech/na kousky nakrájené ap.(vendere) qc a(l) taglio

unità: cena za kusprezzo per unità

cadauno: tři eura za kus, kus po třech eurotre euro cadauno

difilato: tři hodiny v kuseper tre ore difilato

filato: mluvit dvě hodiny v kuseparlare per due ore filate

fusto: Je to kus chlapa.È un bel fusto.

minuzzolo: rozdrobit co, rozdělit co na kousíčkyfare qc a minuzzoli

pesce: zacházet s kým jako s kusem hadru bez respektutrattare q a pesci in faccia

tocco: kus chlapa, chlapiskoun tocco d'uomo

kus: rozbít co na kusyrompere qc a pezzi, na padrť mandare qc in frantumi