Hlavní obsah

domů

Příslovce

  • a casaMusím jít domů.Devo andare a casa.

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmcentro di accoglienza

činžovní: činžovní důmcaseggiato , casamento

doma: u nás domaa casa nostra

domov: utéct z domovascappare di casa

donáška: donáška do domuconsegna a domicilio

doručení: doručení (až) do domuconsegna a domicilio

dům: (samostatný) rodinný důmcasa (unifamiliare)

hrázděný: hrázděný důmcasa a graticcio

klíč: klíč od domuchiave di casa

kulturní: kulturní dům/střediskocentro culturale

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

obchodní: obchodní důmgrande magazzino

panelový: panelový důmcasa popolare, hl. nevzhledný casermone

paní: paní domupadrona di casa

parkovací: parkovací důmautosilo

pokojný: pokojný důmcasa quieta

rodinný: rodinný důmcasa familiare

rodný: rodný důmcasa natale

roubený: roubená chata/roubený dům srubcasetta di legno, capanna di tronchi

roznáška: roznáška do domuconsegna a domicilio

útěk: útěk z domovafuga da casa

v, ve: v doměnella casa

venkovský: venkovský důmcasa di campagna

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

vykřičený: vykřičený důmcasa di malaffare

asi: Je doma? — Asi ano.È a casa? — Direi di sì.

cesta: Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...

cihlový: cihlový důmcasa in mattoni

dobývat se: Zloději se dobývali do domu.I ladri cercavano di entrare in casa.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

lézt: Lezl domů oknem.Entrava in casa per la finestra.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mizet: Domy mizely v mlze.Le case scomparivano nella nebbia.

najíst se: Najím se doma.Mangerò a casa.

navléct: Navlékl se do saka a vyšel z domu.Si è infilato la giacca ed è uscito di casa.

navrátit se: navrátit se domůritornare a casa

o: Budeš o Vánocích doma?Sarai a casa per Natale?

obývat: Dům obývá 5 lidí.La casa è abitata da 5 persone.

oceněný: Dům je oceněný na 7 milionů.Il valore della casa è stimato di 7 milioni.

odkázat: Odkázal jí dům.Le ha lasciato in eredità la casa.

otřást: Exploze otřásla domem.L'esplosione ha scosso la casa.

po: zdědit dům po otciricevere la casa in eredità dal padre

podpálit: Podpálili dům.Hanno incendiato la casa.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

popel: Dům lehl popelem.La casa è andata in cenere.

postavit: Dům byl postaven z ...La casa è stata costruita di ...

pronásledovat: Pronásledoval ji až domů.L'ha inseguita fino a casa (sua).

provést: Provedu tě po domě.Ti faccio vedere la casa.

prý: Prý v tom domě straší.Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).

přát si: Přála si, aby byla doma.Desiderava di stare a casa.

přehrabat: Přehrabali celý dům.Hanno rovistato tutta la casa.

přestěhovat se: Přestěhovali jsme se do nového domu.Abbiamo traslocato in una nuova casa.

přijít: přijít z práce domůtornare dal lavoro

připravit: Povodeň je připravila o dům.L'alluvione li ha lasciati senza casa.

rovnou: Jdi rovnou domů.Vai direttamente a casa.

rozlézt se: Zápach se rozlezl po celém domě.Il cattivo odore si è diffuso in tutta la casa.

samotný: nechat dítě doma samotnélasciare un bimbo solo in casa

sesutý: sesutý důmuna casa crollata

smést: Povodeň smetla několik domů.L'alluvione ha travolto alcune case.

domů: Musím jít domů.Devo andare a casa.

sousedit: Domy spolu sousedí.Le case sono una accanto all'altra.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

stavět: Stavějí se nové domy.Si costruiscono case nuove.

a: dvoupatrový důmcasa a due piani

abitativo: výstavba obytných domůedilizia abitativa

abitazione: obytný/bytový důmcasa d'abitazione

accoglienza: azylový důmcentro di accoglienza

affittare: dům/pokoje k pronájmucasa/camere da affittare

barricarsi: Zavřel jsem se doma.Mi sono barricato in casa.

campagna: venkovský důmcasa di campagna

casa: zařídit dům nábytkemmetter su casa

centro: kulturní centrum/dům, společenské centrumcentro sociale

clearing: clearingový důmecon. clearing house

colazione: oběd (přinesený) z domucolazione al sacco

consegna: dodání do domuconsegna a domicilio

cura: dům s pečovatelskou služboucasa di cura

dentro: v domědentro casa

dietro: za domem/horamidietro la casa/le montagne

domicilio: domů, doma, do domua domicilio

entrare: vejít do domuentrare in casa

faccia: v protějším doměnella casa di faccia

fatto: doma dělaný, domácí výrobekfatto in casa

giocare: hrát doma na domácím hřištigiocare in casa

graticcio: hrázděný důmcasa a graticcio

indirizzarsi: zamířit domůindirizzarsi verso casa

intimità: v soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkýchnell'intimità

lavoro: práce z domulavoro da casa

locazione: Pronajali si dům.Hanno preso in locazione una casa.

magazzino: obchodní důmgrande magazzino

mattone: cihlový důmcasa di mattoni

modello: maketa domumodello della casa

natale: dům, kde se narodil kdocasa che ha dato i natali a q

numero: číslo domunumero civico

orrore: dům hrůzycasa dell'orrore

padrone: majitel domu pronajímaného, (pan) domácípadrone di casa

parete: mezi čtyřmi stěnami, domafra le pareti domestiche

paterno: rodný důmcasa paterna

porta: podomní prodej, prodej dům od domuvendita porta a porta

presso: dům u řekycasa presso il fiume

recapito: dodání do domu/až domůrecapito a domicilio

retro: za domemsul retro della casa

ringhiera: pavlačový důmcasa di ringhiera

scacciare: vyhnat koho z domuscacciare di casa

schiera: řadové domy, řadovkycase a schiera

senzatetto: bezdomovci, lidé bez domovai senzatetto

serva: služka hrající si na paní domuserva padrona

sogno: dům snůcasa di/da sogno

accompagnare: Doprovodím tě domů.Ti accompagno a casa.

andare: Jdu domů.Vado a casa.

assicurare: Pojistil jsem dům proti požáru.Ho assicurato la casa contro l'incendio.

attiguo: Zahrada je vedle domu.Il giardino è attiguo alla casa.

bentornato: Vítej doma!Bentornato a casa!

benvenuto: Vítej doma!Benvenuto a casa!

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

così: Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.Ero stanco, così ho preferito restare a casa.

costituire: Dům sestává z šesti místností.La casa è costituita di sei locali.