Hlavní obsah

zapřít se

Dokonavé sloveso

  1. (zatajit svou přítomnost) faire l'absent
  2. (přemoci se) se contenir