Hlavní obsah

zaměstnanec

Vyskytuje se v

výpověď: výpověď ze strany zaměstnancedémission

instruktáž: instruktáž zaměstnancůinstruction des employés

déclarer: nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)

renvoyer: propustit zaměstnancerenvoyer des employés