Hlavní obsah

vyzn��n��

Nechtěli jste hledat:

vyznamenánídistinction

vyznamenanýlauréat/-ate, médaillé/-ée, décoré/-ée

vyznamenatdécorer, distinguer, couronner

vyznamenat sese distinguer, se signaler

významněremarquablement

významnostimportance

významnýimportant/-ante, majeur/-eure, marquant/-ante, remarquable

významotvornýporteur/-euse de sens

významovědu point de vue sémantique/du sens

významovýsémantique, de sens