Hlavní obsah

tajit

Vyskytuje se v

taj: tajezáhady mystère , secret

tajit: tajit dechnedýchat retenir* son haleine

mystère: dělat s čím tajnosti, tajit se s čímfaire (un) mystère de qqch

cacher: tajit pravducacher la vérité

dérober: tajit co před kýmdérober qqch à la vue de qqn