Hlavní obsah

souhaiter [swete]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch přát si coanglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce
  2. qqch à qqn (po)přát co komu

Vyskytuje se v

bienvenue: přivítat kohosouhaiter la bienvenue à qqn

bonjour: (po)přát komu dobrý densouhaiter le bonjour à qqn

vítat: foto vítáno v inzerátuphoto souhaitée

souhaiter: vyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práceanglais souhaité