Hlavní obsah

souhaiter [swete]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch přát si coanglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce
  2. qqch à qqn (po)přát co komu

Vyskytuje se v

bienvenue: souhaiter la bienvenue à qqnpřivítat koho

bonjour: souhaiter le bonjour à qqn(po)přát komu dobrý den

vítat: foto vítáno v inzerátuphoto souhaitée