Hlavní obsah

pečlivý

Přídavné jméno

  1. (projevující péči, svědomitost) soigneux/-euse, régulier/-ière
  2. (svědčící o péči, svědomitosti) soigné/-ée, diligent/-entepečlivá prácetravail m soigné