Hlavní obsah

přitěžující

Vyskytuje se v

okolnost: polehčující/přitěžující okolnosticirconstances atténuantes/aggravantes

circonstance: přitěžující/polehčující okolnostipráv. circonstances aggravantes/atténuantes