Hlavní obsah

oddaný

Vyskytuje se v

tělo: odd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch

planý: oddat se planým řečemdiscuter du sexe des anges

slepě: být slepě oddán komuêtre l'âme damnée de qqn

dévoué: váš (zcela) oddaný v dopisevotre (tout) dévoué

recevoir: S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.Recevez, Monsieur, mes salutations.

donner: oddat se Bohuse donner à Dieu

ange: oddat se planým řečemdiscuter du sexe des anges

confit: pohroužený, oddaný zbožnému životu ap.confit en dévotion

corps: odd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch

genou: být komu bezmezně oddánêtre aux genoux de qqn