Hlavní obsah

ocenění

Vyskytuje se v

appréciation: ocenění obrazu odborníkemappréciation du tableau par l'expert

réévaluation: nové bilanční oceněníréévaluation des bilans

estimer: ocenit co příliš nízko/vysoko, podhodnotit/nadhodnotit coestimer qqch au-dessous/au-dessus de sa valeur