Hlavní obsah

obžalovací

Přídavné jméno

  • d'accusation

Vyskytuje se v

řeč: práv. obžalovací/obhajovací řečréquisitoire /plaidoirie

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation