Hlavní obsah

noha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dolní končetina) jambe f(spodní část) pied mpodrazit nohu komufaire un croche-pied à qqnplochá nohapied m plat
  2. (co je podobné noze) pied m(hub) stipe m, pédicule m

Vyskytuje se v

chromý: chromá nohajambe impotente

kolos: kolos na hliněných noháchcolosse aux pieds d'argile

koňský: koňská noha znetvořenápied bot

křivý: křivé nohyjambes torses

noha: podrazit nohu komufaire un croche-pied à qqn

palec: palec na nozegros orteil

plochý: plochá nohapied plat

přehodit: přehodit nohu přes nohucroiser les jambes

přejít: přejít řeku suchou nohoutraverser une rivière à pied sec

suchý: suchou nohouà pied sec

šlápnout: šlápnout komu na nohumarcher sur le pied de qqn

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

gyps: mít nohu v gypsuavoir la jambe dans le plâtre

holit: holit si nohyse raser les jambes

škrábat: škrábat se na noháchse gratter les jambes

zlomit: Zlomil si nohu.Il s'est cassé la jambe.

hořet: Půda mu hoří pod nohama.Les pieds lui brûlent.

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn

krátký: mít krátké nohyêtre bas sur pattes

levý: vstát levou nohouse lever du pied gauche

minout: jít co noha nohu minemarcher pied à pied

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

olovo: mít nohy z olovaavoir des jambes de plomb

podkopat: podkopat komu půdu pod nohamasaper l'autorité de qqn

postavit: postavit koho na nohyremettre qqn sur pieds

postavit se: postavit se na zadní (nohy)se dresser sur ses ergots

rameno: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

rovný: skočit do čeho rovnýma nohamasauter à pieds joints sur qqch

skočit: skočit do čeho rovnýma nohamasauter à pieds joints sur qqch

stát: stát na vlastních noháchvoler de ses propres ailes

trhnout: Trhni si nohou!Va te faire foutre !

utíkat: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes

vzhůru: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison

vzít: vzít nohy na ramena/do zaječích/rohaprendre la poudre d'escampette, hovor. se barrer

ztratit: ztratit (pevnou) půdu pod nohamaperdre pied

croche-pied: podrazit nohu komufaire un croche-pied à qqn

dessous: obrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácenýsens dessus dessous

dessus: obrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácenýsens dessus dessous

impotent: chromá nohajambe impotente

partir: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

pas: krok za krokem, co noha nohu minepas à pas

perdre: nedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohamaperdre pied

pied: suchou nohouà pied sec

solidement: pevně stojící na vlastních nohousolidement campé sur ses jambes

tordre: vymknout/vyvrtnout si nohu/kotníkse tordre le pied/la cheville

courir: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes

croiser: dát si nohu přes nohucroiser les jambes

debout: stát, držet se zpříma, držet se na nohouse tenir debout

enfuir (s'): utíkat, co nohy stačís'enfuir à toutes jambes

entrer: Vrazil si trn do nohy.Une épine lui est entrée dans le pied.

fléchir: skrčit nohyfléchir les jambes

jeter: vrhnout se komu k nohámse jeter aux pieds de qqn

paralysé: ochrnutý na obě nohyparalysé des deux jambes

argile: obr na hliněných noháchcolosse aux pieds d'argile

bord: být jednou nohou v hroběêtre au bord de la tombe

coq: mít nohy jako tyčkyavoir des jambes de coq

cou: vzít nohy na ramenaprendre ses jambes à son cou

flûte: vzít nohy na ramenase tirer des flûtes

guerre: být na válečné noze se všemivivre en guerre avec tout le monde

jambe: běžet, co nohy stačícourir à toutes jambes

jouer: vzít nohy na ramenajouer des jambes

lever: vstát levou nohouse lever du pied gauche

patte: házet komu klacky pod nohytirer dans les pattes de qqn

poteau: mít nohy jako sloupyavoir des jambes comme des poteaux

poudre: vzít nohy na ramenaprendre la poudre d'escampette

remettre: znovu postavit na nohy kohoremettre qqn sur pied

savonner: házet komu klacky pod nohysavonner la planche à qqn

traîner: táhnout nohu za sebou, sotva nohy vlécitraîner la jambe

vache: pevnina, pevná půda pod nohamaplancher des vaches

voler: stát na vlastních nohouvoler de ses propres ailes

motat: motat nohamapotácet se tituber