Hlavní obsah

důvěřovat

Vyskytuje se v

confiance: mít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemuavoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqch

sûr: být si jist sám sebou, důvěřovat siêtre sûr de soi