Hlavní obsah

napodobování

Vyskytuje se v

otrocky: otrocky napodobovat coimiter qqch avec servilité

servilement: bezduše napodobovatimiter servilement