Hlavní obsah

nátlak

Vyskytuje se v

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

violence: faire violence à qqnpouží(va)t nátlak vůči komu, vykonávat nátlak na koho