Hlavní obsah

hodnotící

Vyskytuje se v

hodnotit: hodnotit situacifaire le bilan de la situation

situace: (z)hodnotit situacifaire le bilan de la situation