Hlavní obsah

extra- [εkstʀa]

  • extra-, mimo- class='d'>předpona vyjadřující vně</span>extracellulaireextracelulární, mimobuněčný
  • extra-, vele-, mimo(řádně) předpona, která zveličujeextraordinairemimořádnýextra(-)finvelejemný