Hlavní obsah

diskuse, diskuze

Vyskytuje se v

tumultueux: bouřlivá diskuzediscussion tumultueuse

byzantin: zbytečná diskuse/hádkadiscussion/querelle byzantine

discussion: z diskuse se rodí pravdade la discussion jaillit la lumière

murmure: bez diskusísans hésitation ni murmure