Hlavní obsah

diskuse, diskuze

Vyskytuje se v

tumultueux: discussion tumultueusebouřlivá diskuze

byzantin: discussion/querelle byzantinezbytečná diskuse/hádka

discussion: de la discussion jaillit la lumièrez diskuse se rodí pravda

murmure: sans hésitation ni murmurebez diskusí