Hlavní obsah

woke [wəʊk]

Související hesla

pt of wake

Vyskytuje se v

wake: těsně po, hned po čem, jako následek čehoin the wake of sth

signal: budíček v táboře ap.wake-up signal

to: Probudil se a zjistil ...He woke up to find ...

buzení: buzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call

telefon: buzení po telefonuwake-up call

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

probrat: Studená sprcha tě probere.A cold shower will wake you up.

probudit: Probudil mě podivný zvuk.A strange sound woke me up.

probudit se: Probuď se!Wake up!, vzpamatuj se Get a grip, Get real!

vstávat: Vstávej!Get up!, Get out of bed!, vzbuď se Wake up!, hovor. Wakey, Wakey!, povzbudivě Rise and shine!

vzbudit: Vzbudím tě v pět.I will wake you up at five.

vzbudit se: Vzbuď se!Wake up!

wake: vzbudit (se), probudit (se), procitnoutwake (up)