Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (známý ze souvislosti) the(tamten) thatKdo je ta holka?Who is the girl?
 2. ten - kdo, ten - který (k němuž se odkazuje) the one who
 3. (tento) this(tamhleten) that
 4. čím - tím (při srovnání ap.) the... the...s druhým stupněm adjektiva či adverbiačím dřív, tím lépethe sooner the betterčím dál tím vícemore and more, (s adjektivem též) increasingly
 5. tím (tak) thustím (takhle) this way, like this
 6. to (ta věc) it, that, the thingTo je zvláštní.It is strange.Co ty na to?How is that?, What do you think of it?to jesti.e., that is
 7. (časově daný) that
 8. hovor.(při zdůraznění) the onehovor.(se třetím stupněm přídavného jména) thejinak konkrétní osobouten nejhezčí dárekthe nicest present
 9. hovor.(o člověku) the (one)
 10. ten samý hovor.(tentýž) the sameten samý hovor.(jeden a tentýž) identical
 11. ten který (příslušný) the respectiveten který (daný) the giventen který (jehož se to týká) in question
 12. ten a ten (nedefinovaný) such-and-such
 13. nějaký ten hovor.(krátký, drobný) somenějaký ten hovor.(pár) a few
 14. ten tam (pryč) gone

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: To bych prosil!je c!to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., c!ty šaty ap. It looks great on you.

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

a: A je to!(And) that's it!, c!to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.

in: při tom, tím danou činnostíin doing so

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

do: Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?How did you do?

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

how: Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How was it?

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

issue: O to (tu) nejde.That is not the issue.

like: Líbilo se ti to?Did you like it?

long: Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.Don't be long.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

would: Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.If I had known it, I would have told you.

finder: Kdo to našel, toho to je.hovor. Finders keepers.

right: Dobře ti tak., Patří ti to.It serves you right.