Hlavní obsah

superannuation [ˌsuːpərˌænjʊˈeɪʃən]

Vyskytuje se v

superannuation: penzijní systém, systém penzijního pojištěnísuperannuation scheme/plan