Hlavní obsah

strniště

Vyskytuje se v

shadow: five o'clock shadowjednodenní strniště narostlé od rána do odpoledne

stubbly: He has a stubbly chin.Má (na bradě) strniště.