Hlavní obsah

stress ulcer

stresszdůraznit, vyzdvihnout , položit důraz

ulcervřed