Hlavní obsah

squint [skwɪnt]

Vyskytuje se v

mhouřit: mhouřit očinarrow one's eyes, squint, squinch

zamhouřit: zamhouřit očinarrow one's eyes, zamžourat squint

kradmo: kradmo pohlédnout na koho/cosquint, steal a glance, sneak a look at sb/sth

přimhouřit: přimhouřit očinarrow one's eyes, mžourat squint

šilhat: Trošku šilhá.He has a slight squint.