Hlavní obsah

spot��eba

Nechtěli jste hledat:

spořivýthrifty, saving, careful with money

spot(commercial) spot

spotřebaconsumption, usage

spotřebičappliance

spotřebitelconsumer

spotřebitelskýconsumer('s), of a consumer

spotřebníconsumer, consumable

spotřebováníusing up, depletion

spotřebovatuse (up), consume, spend*, exhaust

spoustaa lot, lots, plenty, a load/loads