Hlavní obsah

spolehnout (se)

Dokonavé sloveso

  • na koho/co rely, count(trvale) depend on sb/sthSpolehněte se.(You can) rest assured.Můžeš se na mne spolehnout.You can rely on me.Dá se na něj spolehnout?Can he be relied on?