Hlavní obsah

sinusový, sinový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

node: sinoatriální/sinusový uzelmed. sinoatrial/SA node

sine: sinová větalaw of sine