Hlavní obsah

sírový

Přídavné jméno

  1. (obsahující síru) sulphuricAmE sulfuric(atribut) sulphur
  2. (o sloučeninách) sulphuricAmE sulfurickyselina sírovásulphuric acid, zast. vitriolic acid

Vyskytuje se v

kyselina: chem. kyselina sírová/chlorovodíkovásulphuric/hydrochloric acid

vitriolic: kyselina sírovázast. vitriolic acid

sírový: kyselina sírovásulphuric acid, zast. vitriolic acid