Hlavní obsah

rulový

Přídavné jméno

Odvozená slova

rula