Hlavní obsah

rozpočtový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

variance: budget variancerozpočtová odchylka mezi předpokládanými a skutečnými výdaji