Hlavní obsah

rhapsodic [ræpˈsɒdɪk]

Vyskytuje se v

rhapsodic: básnit, rozplývat se, nadšeně mluvit o čemwax/be rhapsodic about sth