Hlavní obsah

revanšovat se

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  • (oplatit) komu za co, čím repay sb for sth, with sth(stejným činem) čím reciprocate by/with sth