Hlavní obsah

rest

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor.(nevyřízená záležitost)restybacklog, (nedodělky též) arrears (of work), (nevyřízené) unfinished business
  2. zast.(dluh) arrear(s)většinou v množ. čísle

Vyskytuje se v

peace: Rest in peace.Odpočívej v pokoji.

rest: the restof sth zbytek, ostatek čeho

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

book: book reststojan na knihu pro čtení

chin: chin restpodbradek houslí ap.

leg: leg restopěrka na nohy

unfinished: resty, nevyřízené záležitosti, nedodělkyunfinished business

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.

domov: old people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)domov důchodců

hnutí: motionless(ly), still, at restbez hnutí

klid: at restv klidu bez pohybu ap.

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

obava: dispel fears, put fears to restrozptýlit obavy

opěrka: footrest, foot restnožní opěrka pro nohy

pán: rest in peaceodpočívat v Pánu

pohov: have a rest, relax, put one's feet updát si pohov odpočinout si

pokoj: rest in peaceodpočívat v pokoji být mrtvý

rozptýlit: dispel fears, put/lay fears to restrozptýlit obavy

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

věčný: eternal rest/sleepeuf. věčný odpočinek/spánek smrt

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

oddech: have some rest, přen. rest on one's oars, take a breatherdopřát si (chvilku) oddechu

oddechnout si: I need a rest.Potřebuji si oddechnout.

odpočinout si: I need (to get) some rest.Potřebuju si trochu odpočinout.

odpočívat: Rest in peace.náb. Odpočívej v pokoji.

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa

ostatní: And what about the rest of them?A co ti ostatní? zbývající

podepřít se: rest one's elbows on the counterpodepřít se lokty o pult

spolehnout (se): (You can) rest assured.Spolehněte se.

uklidnit: You can rest assured that ...Mohu tě uklidnit, že ...

usnout: rest on one's laurelsusnout na vavřínech

vavřín: rest on one's laurelsusnout na vavřínech

země: God rest his soul.Budiž mu země lehká!

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout