Hlavní obsah

respiratory [ˈrespərətərɪ or -trɪ]

Přídavné jméno

  • biol.dýchací, respirační, dechovýrespiratory problemsdýchací obtížemed. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

Vyskytuje se v

murmur: dýchací šelestrespiratory murmur

systém: biol. nervový/dýchací systémnerve/respiratory system

ústrojí: anat. dýchací/trávicí/pohybové ústrojírespiratory/digestive/locomotor system

zástava: med. zástava dechurespiratory arrest, cessation of breathing

respiratory: dýchací obtížerespiratory problems