Hlavní obsah

rej

Vyskytuje se v

diagnostics: med. X-ray diagnosticsrentgenová diagnostika

ray: electric rayparejnok

ultraviolet: ultraviolet raysultrafialové paprsky

X-ray: X-ray imagingrentgenování, rentgenové snímkování

paprsek: ray of lightsvětelný paprsek

rejnok: electric ray, numbfish, torpedo, crampfishrejnok elektrický

rentgenový: X-ray (image), radiogram, hl. AmE roentgenogrammed. rentgenový snímek

snímek: X-ray image/picture/photographrentgenový snímek

snímkování: X-ray imaging/examinationrentgenové snímkování

světelný: ray/beam of light, light beamsvětelný paprsek

záření: roentgen rays, x-radiation, X-raysfyz. rentgenové záření

rentgen: go for an X-rayhovor. jít na rentgen