Hlavní obsah

rej

Vyskytuje se v

catch: catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko

diagnostics: med. X-ray diagnosticsrentgenová diagnostika

ray: electric rayparejnok

ultraviolet: ultraviolet raysultrafialové paprsky

X-ray: X-ray imagingrentgenování, rentgenové snímkování

X-ray: go for an X-rayjít na rentgen

paprsek: světelný paprsekray of light

paprsek: fyz. rentgenové paprskyX-rays, roentgen rays

rejnok: rejnok elektrickýelectric ray, numbfish

rentgenový: med. rentgenový snímekX-ray (image), radiogram, hl. AmE roentgenogram

rentgenový: fyz. rentgenové zářeníX-rays

snímek: rentgenový snímekX-ray image/picture/photograph

snímkování: rentgenové snímkováníX-ray imaging/examination

světelný: světelný paprsekray/beam of light, light beam

záření: fyz. rentgenové zářeníroentgen rays, x-radiation, X-rays

rentgen: hovor. jít na rentgengo for an X-ray