Hlavní obsah

reed [riːd]

Podstatné jméno

  1. reed(s) bot.rákos, třtinareedsrákosí
  2. hud.jazýček, plátek klarinetu ap.reed instrumentsplátkové nástroje
  3. reed(s) text.paprsek tkalcovského stavu

Vyskytuje se v

bunting: strnad rákosníreed bunting

warbler: rákosník obecnýreed warbler

reed: rákosíreeds