Hlavní obsah

poskvrnit

Dokonavé sloveso

  1. (zneuctít) co/koho defile(zostudit) disgrace(něčí pověst ap.) tarnish sth/sb
  2. (zašpinit) co čím stain sth with sth