Hlavní obsah

polehčující

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

extenuation: jako polehčující okolnost čehoin extenuation of sth

mitigating: polehčující okolnostimitigating circumstances

plea: uvedení polehčujících okolností obhajobouplea in mitigation

polehčující: práv. polehčující okolnostimitigating/extenuating circumstances